I mars 2018 beviljades Bygdsam Nätradalen bidrag för ett treårigt Leader-projekt med inriktning på att utveckla besöksnäringen i Nätradalen med fokus på natur och kultur, realisera Tolfhamn samt att skapa en lokal tjänste- och utbudskatalog.

Vår bygd ska inom tre år framstå som ett särskilt intressant och självklart besöksmål och vara en kreativ och hållbar aktör i förhållande till turism och besöksnäring med specifik koppling till kultur, natur och friluftsliv.

Vi ska bidra till att nya företag startas och målet är att minst ett konventionellt och minst ett socialt företag skapas under projekttiden.

Vi kommer fortlöpande att rapportera hur vårt arbete fortskrider på vår hemsida och genom våra medlemsmöten.

Projektet finaniseras genom projektstöd från EU och staten, regional finansiering från Leader Höga Kusten samt egen finansiering.