Boendeenkät 2021

Vi blir väldigt tacksamma om du som bor i Sidensjö idag tar dig tid att svara på vår enkät kring din boendesituation. Enkäten kommer att ge oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete kopplat till inflyttning och alternativa boendeformer.

KLICKA HÄR för att komma till enkäten. Vi behöver ditt svar senast den 14 december 2021.

Projektet

Finansiering: Världsklass Örnsköldsvik samt ideell tid

Det finns många personer som vill flytta till Sidensjö och även de som önskar att bo kvar, men i en annan boendeform/storlek. Denna utmaning har vid ett flertal tillfällen kommit upp till diskussion i många av Sidensjös olika föreningar. Tillsammans vill Sidensjös boendegrupp ta ett samlat grepp för att samordna och organisera drivkraften och göra verklighet av tankarna och möjliggöra för fler att bo i Sidensjö. Vi vill underlätta och skapa möjligheter att bygga, köpa och hyra bostäder i Sidensjö och Nätradalen.

Vi ser att detta initiativ kan kopplas ihop på ett bra sätt med det insatser som görs redan idag i Bygdsam Nätradalen tillsammans med övriga Bygdsam-organisationer och kommunen. Den boendeinventering och de boendeträffar som genomförs visar att det finns underlag för fler fastigheter i Nätradalen. Den information och kunskap som kommer fram där vill vi självklart dra nytta av och jobba vidare med, men huvudfokus för oss är att öka förutsättningarna för att fler bostäder ska kunna byggas i framtiden och skapa förståelse för processen. Där vi tror att en nyckelaktivitet är en ”handbok” med råd och tips för att underlätta att fler vågar ta steget.