Välkommen till Bygdsam Nätradalen

Bygdsam Nätradalen är en samverkans organisation som jobbar för Nätradalens utveckling. Vår målsättning är att Nätradalen ska blomstra och vara ett attraktivt område att bo och verka i.

Nätradalen sträcker sig från Sidensjö till Ulvön och har en tydlig koppling till världsarvet Höga Kusten. Vi vill lyfta området baserat på sitt rika utbud av kultur, natur och friluftsliv.

Det gör vi genom att samarbeta med de företag, föreningar och privatpersoner som bor i bygden. Vår uppgift är inte att ersätta de krafter som redan finns, utan att stötta och hjälpa till där andra kör fast. Vi vill öka samverkan och gemenskapen i bygden.

På gång!

Nätradalen

Föreläsning Hållbarhet

Nu är det äntligen dags för höstens första föreläsning på Växtplats Nätradalen. Linda-Marie från Ekogården i Skrike kommer och ger oss enkla tips på hur vi kan göra vår vardag mer hållbar. Föranmäl dig till Läs mer…

Nätradalen

Aktiviteter i Höst

Nu under hösten arrangerar Bygdsam en rad aktiviteter för alla intresserade här i Nätradalen. Du är välkommen att delta även om du inte tillhör den riktade målgruppen och vi tar gärna emot tips och idéer Läs mer…

Leader-projekt

Ambassadörer

Vi söker ambassadörer för vår vackra Nätradal! Under hösten/vintern kommer vi att ta nästa steg i vårt Leaderprojekt och nu är det dags att samla ihop det team som ska hjälpa oss på traven. Oavsett Läs mer…