Välkommen till Bygdsam Nätradalen

Bygdsam Nätradalen är en samverkans organisation som jobbar för Nätradalens utveckling. Vår målsättning är att Nätradalen ska blomstra och vara ett attraktivt område att bo och verka i.

Nätradalen sträcker sig från Sidensjö till Ulvön och har en tydlig koppling till världsarvet Höga Kusten. Vi vill lyfta området baserat på sitt rika utbud av kultur, natur och friluftsliv.

Det gör vi genom att samarbeta med de företag, föreningar och privatpersoner som bor i bygden. Vår uppgift är inte att ersätta de krafter som redan finns, utan att stötta och hjälpa till där andra kör fast. Vi vill öka samverkan och gemenskapen i bygden.

På gång!

Leader-projekt

TALKO – Ung ideell kraft

Under vårt ambassadörsarbete samt i kontakt med föreningslivet i Nätradalen så har det framkommit tydligt att det finns en stark vilja att engagera fler unga i utvecklingensarbetet i Nätradalen. Detta gäller både på föreningsnivå och Läs mer…

Leader-projekt

Vision Nätradalen 2030

Under hösten startade vi upp en Ambassadörsgrupp med representation från hela Nätradalen. Hittills har vi träffats tre gånger och under dessa träffar har vi pratat/diskuterat/workshopat kring Nätradalens utveckling och våra visioner för vår bygd. Det Läs mer…

Nätradalen

Föreningsträff 19 november

Den 19/11 håller vi höstens föreningsträff på Valhalla i Drömme. Under kvällen kommer vi fokusera på er förening och att lägga en bra grund att stå på för framtida visioner och nuvarande utmaningar. För att Läs mer…