Välkommen till Bygdsam Nätradalen

Bygdsam Nätradalen är en samverkans organisation som jobbar för Nätradalens utveckling. Vår målsättning är att Nätradalen ska blomstra och vara ett attraktivt område att bo och verka i.

Nätradalen sträcker sig från Sidensjö till Ulvön och har en tydlig koppling till världsarvet Höga Kusten. Vi vill lyfta området baserat på sitt rika utbud av kultur, natur och friluftsliv.

Det gör vi genom att samarbeta med de företag, föreningar och privatpersoner som bor i bygden. Vår uppgift är inte att ersätta de krafter som redan finns, utan att stötta och hjälpa till där andra kör fast. Vi vill öka samverkan och gemenskapen i bygden.

På gång!

Leader-projekt

Upptäck Nätradalen – ARCH

På torsdag är det dags för vår första utflykt i vår serie ”Upptäck Nätradalen” Vi träffas kl 14.00 vid Bjästa ishall/Entrebyggnaden och sedan går vi tillsammans den nya stigen ut till konstverket ”Arch”. Väl på Läs mer…

Styrelsemöten

Årsstämma

Olle Häggström, ny ordförande Den 27 april hölls Bygdsam Nätradalens årsstämma digitalt. Trots det nya arbetssättet så var deltagarantalet över förväntan och årsstämman lika trivsam som alltid. Till mötesordförande valdes Ronny Sjögren, Bjästaområdets samhällsförening, som Läs mer…

Leader-projekt

TALKO – Ung ideell kraft

Under vårt ambassadörsarbete samt i kontakt med föreningslivet i Nätradalen så har det framkommit tydligt att det finns en stark vilja att engagera fler unga i utvecklingensarbetet i Nätradalen. Detta gäller både på föreningsnivå och Läs mer…