Vår styrelse jobbar ideellt och består av personer med bred kunskap och ett stort engagemang för bygden. Till sin hjälp har styrelsen en verksamhetsledare och projektmedarbetare som koordinerar och driver frågor på styrelsens uppdrag. I vårt arbetsintegrerande sociala företag, Nätradalens Hjälpande hand har vi två anställda.

Styrelsen

Personal

Nätradalens Hjälpande Hand