Vår styrelse jobbar ideellt och består av personer med bred kunskap och ett stort engagemang för bygden. Till sin hjälp har styrelsen en verksamhetsledare och projektmedarbetare som koordinerar och driver frågor på styrelsens uppdrag.