Vill du som privatperson/förening/företag bli medlem i Bygdsam så mailar ni till sofie@bygdsamnatradalen.se
Som medlem betalar du en en årlig medlemsavgift.

Privatperson: 100 kr årlig medlemsavgift
Förening: 300 kr årlig medlemsavgift
Företag: lägst 500 kr i årlig serviceavgift, frivilligt att ge mer (avdragsgill)

Betalning görs till bankgiro 733-6084