Nätradalen är en del av Höga Kusten och ligger i de södra delarna av Örnsköldsviks kommun. Det är en dalgång som sträcker sig efter Nätraån från Sidensjö till Köpmanholmen och ut till öarna i Örnsköldsviks skärgård. Nätradalen består av orterna och öarna: Sidensjö, Bjästa, Köpmanholmen, Strängöarna, Trysunda och Ulvön med omnejd. Här finns ca 6 400 bofasta invånare.

Här finns 2 st vård- och omsorgsboenden, 1 st trygghetsboende, 5 st förskolor, 4 st låg- och mellanstadieskolor samt 1 st högstadieskola. Här finns också hälsocentral, apotek, tandläkare, bank, livsmedelsbutiker, deltidsbrandkårer, återvinningscentral, tank- och laddstationer, restauranger, frisörer, handelsträdgård, bygghandel, co-work, slalombacke, simhall, bibliotek, ishall m.m

Nätradalen har ett rikt utbud av föreningar och företag som alla bidrar till bygdens utveckling genom engagemang och arbetstillfällen.