Under måndagskvällen träffades 25 föreningsrepresentanter från 16 olika föreningar på Edenborg för Bygdsam Nätradalens allra första ordförandeträff.

Kvällen inleddes med en presentation av kvällens arrangörer, Adrianne Edblad, Sofie Holmgren och Jenny Ramkrans, samt en genomgång av kvällens program. Fokus för kvällen var att identifiera föreningarnas utmaningar, möjligheter och utvecklingspotential samtidigt som en mötesplats för gemensamma initiativ och dialoger skapas.

Adrianne ledde oss genom kvällen på ett lugnt och pedagogiskt sätt blandat med en hel del pausgympa. Under de reflekterande övningarna pratades det både högt och länge mellan deltagarna vilket visar på ett högt engagemang och ett stort hjärta för sin förening. Även om de flesta föreningarna har skilda intresseområden så var det tydligt att de flesta tampas med liknande utmaningar, men också möjligheter! Tack vare en fin dialog sinsemellan och högt i tak hoppas vi att alla känner att de fick något med sig från kvällen att ta tillbaka till den egna föreningen.

Inför nästa träff, som planeras till våren, fick deltagarna en uppgift att fundera på tillsammans med den egna föreningen. Fundera gärna även du och kom med dina idéer!

I Nätradalen ska vi arrangera ett årligt event som inkluderar alla. Det kan vara vad som helst som knyter ihop bygden för en blomstrande Nätradal. Vem, vad, hur och när? Varför? 

Kategorier: Nätradalen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *