Under perioden oktober – mars gör Nätra Hembygdsförening, i samarbete med Bygd & stad Leader och Världsklass Örnsköldsvik, en förstudie kring socialt entreprenörskap och socialt företagande i Nätradalen. Förstudiens syfte är att se om det finns förutsättningar för att skapa ett socialt företag i Nätradalen och i vilken form detta i så fall skulle drivas.

Ett socialt företag är en företag precis som alla andra, men med en stor skillnad. All vinst som genereras i företaget återinvesteras i verksamheten och delas inte ut till bolagsägare. Ett socialt företag har som mål att skapa social nytta för individer och samhället. Den typ av socialt företag som främst undersöks i denna förstudie är ett så kallat arbetsintegrerande socialt företag. Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att skapa arbete och vägar till arbetsmarknaden för grupper som har det svårare att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. Det kan handla om långtidsarbetslösa, personer med en funktionsnedsättning, unga personer utan fullgjord grundskoleutbildning m.fl.

Bygdsam Nätradalen är delaktiga i denna förstudie både genom att sitta med i en arbetsgrupp och som intressent av ett socialt företag i Nätradalen. Att bli intressent kan vem som helst bli och innebär inga förpliktelser. Kanske vill ditt företag eller din förening utnyttja de tjänster som ett socialt företag har att erbjuda i framtiden, kanske vill ni bara stötta en positiv utveckling i Nätradalen eller så brinner du/ni för allas lika värde och rätt till en meningsfull sysselsättning.

Tidigare i veckan bjöd förstudien in de intressenter som står bakom förstudien, samt ett flertal andra organisationer som kommunens tre övriga Bygdsam, arbetsförmedlingen och befintliga sociala företag i Örnsköldsviks kommun, till en studieresa i länet. Totalt var vi ett drygt 20-tal som följde med på resan. Studieresans syfte var att besöka sociala företag runt om i länet och ta en närmre titt på deras verksamheter. De företag som vi besökte var:

Alla unika och fantastiska verksamheter med hjärtat på rätt ställe. För oss i Bygdsam var det en väldigt givande dag med många positiva överraskningar. Att driva ett socialt företag är helt klart en utmaning, men med rätt förutsättningar och ett genomtänkt affärskoncept så blir det en fantastisk verksamhet för alla inblandade. Denna studieresa visade att det går att göra detta på många olika sätt och att alla har sina för- och nackdelar. Det vi tar med oss från resan är egentligen bara en enda sak:

DET ÄR KLART VI SKA HA ETT SOCIALT FÖRETAG I NÄTRADALEN

Är du nyfiken att läsa mer om arbetsintegrerande sociala företag så klicka här.

Kategorier: Nätradalen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *