Under hösten startade vi upp en Ambassadörsgrupp med representation från hela Nätradalen. Hittills har vi träffats tre gånger och under dessa träffar har vi pratat/diskuterat/workshopat kring Nätradalens utveckling och våra visioner för vår bygd.

Det som framkommit har vi försökt sammanställa i en vision med ett 10 årigt perspektiv. Vissa av sakerna kanske händer redan i morgon, andra tar längre tid, vissa saker kanske inte händer alls och andra kanske får en annan form. Oavsett vilket så är detta en bild vi vill jobba mot idag och något vi väljer att utgå ifrån när vi drar igång det långsiktiga arbetet.

Vision Nätradalen 2030

Om tio år har befolkningen i Nätradalen ökat, här är det attraktivt att bo och vi har fler bostäder, fler företag, en ökad besöksnäring och spektakulära boenden i havet och på land. Vi har besökare även vintertid. Här finns en tågstation med hållbara transferalternativ och en gång- och cykelväg mellan Bjästa och Köpmanholmen. Det finns en marina i Åfjärden där en båtindustri växer fram. Vi hemestrar mer och har bättre kommunikationer till och från Örnsköldsvik. Ringarbönninga är ett levande kulturhus. Vi har paketresor med både upplevelser och skärgård, småskaliga butiker, caféer, restauranger, närproducerade varor. Det finns hotell/boendemöjligheter i Köpmanholmens hamn. Här finns ett barnland, camping, mysiga platser, turbåtar, bussturer. Nätradalen är en levande bygd med inflyttning och besökare. Vi kommer att gå i bräschen för hållbarhet, ekologiskt och miljö.

I Nätradalen säger vi hej, vi ser varandra, är snälla och omtänksamma. Vi har det bra. Vi tar ett steg i taget framåt. Vi vågar prova och har rätt att göra fel. Vi känner en stolthet och vi ser våra barn och ungdomar.

I Nätradalen finns balans, natur, kultur, unik miljö, hållbarhet, utveckling, kommunikation och tillit.

Hur prioriterar vi inledningsvis?

Vi paketerar det vi har och satsar mot besöksnäringen. Därmed bidrar vi till stolthet och en positiv bild av Nätradalen vilket gör att fler vill investera i bygden och fler vill flytta hit.

Hur gör vi detta?

Vi skapar paketerbjudanden genom gott samarbete och god organisation. Vi hittar gemensamma ord för att beskriva Nätradalen för att underlätta för boende att prata gott och sprida en positiv bild av Nätradalen. Vi skapar en besöksnäringshemsida där vi lyfter företag och skapar goda förutsättningar för paketering och utveckling av nya produkter.

När börjar vi?

I januari 2020 börjar vi med en inventering och ett förarbete. Vi tar hjälp av Höga Kusten Destinationsbolag. Skapar en affärsplan och i den finns alla steg för affärsutveckling.

Vem gör detta?

Vi börjar genom att bilda en besöksnäringsgrupp under Bygdam där destinationsbolaget stöttar med kunskap och erfarenhet.

Ambassadörsgruppen träffas igen den 4 mars. Om du också vill vara en del av detta arbete och bli ambassadör för Nätradalen så ta kontakt med sofie@bygdsamnatradalen.se Gruppen är öppen för alla som vill vara en del av en positiv utveckling i Nätradalen.

Kategorier: NätradalenProjekt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *