Nätra överbygd

Ordförandeträff

Välkommen till en utvecklande kväll i samverkan med andra lokala föreningar. Tanken med kvällen är att skapa en mötesplats för de föreningar som verkar i vår bygd samt att få hjälp på traven i de utmaningar och möjligheter som finns i den egna föreningen. Genom att samverka med varandra bidrar Läs mer…

Av Bygdsam, sedan