Bygdsam Nätradalen är en samverkansorganisation som står på tre ben, företag, föreningar och kommun. I styrelsen ingår representanter från de tre parterna som arbetar på ideell basis. En samordnare koordinerar och driver frågor på styrelsens uppdrag.

Bygdsam har som målbild att Nätradalen ska lyfta fram sina styrkor och bli ett mer attraktivt område att bo och verka i. Området ska göras känt för besökare från när och fjärran. Nätradalen ska blomstra och ha en tydlig koppling till världsarvet Höga Kusten.

Som medlem i Bygdsam Nätradalen får du:

  • Möjlighet att påverka vårt arbete
  • Nyhetsbrev 4 gånger/år
  • Rabatterat pris på hyra av Växtplats Nätradalen
  • Inbjudan till företagarträff (2 ggr/år)
  • Inbjudan till föreningsträff (2 ggr/år)