Under inledningen av 2023 beviljades Bygdsam Nätradalen stöd från Jordbruksverket för att genomföra projektet KRAV-certifierad samodling i Nätradalen. Projektets huvudsyfte är att inspirera fler att odla ekologiska grönsaker för försäljning.

 

Sverige har i dagsläget en självförsörjningsgrad som är alldeles för låg, andelen ekologisk produktion är ännu lägre och inom grönsaksodling så ser vi att efterfrågan är större än utbudet.

I dagsläget är det en utmaning att få lönsamhet i grönsaksodling, däremot ökar möjligheterna till högre intäkter vid ekologisk odling. Detta bidrar också till de globala målen om anständiga arbetsvillkor och tillväxt. Förutom bättre arbetsmiljö för lantbrukare kan en ökad omställning mot ekologiskt stimulera jobbtillväxten och lönsamheten i svenskt lantbruk. Det visar bland annat LRFs rapport Sverige som eko-land- analys av ekologiskt lantbruk i Sverige.

Vi vill möta denna utmaning genom att bidra till att sänka tröskeln för att få fler lokala producenter inom ekologiskt grönsaksodling. Både lokalt i Nätradalen som är Bygdsams verksamhetsområde men även inom Örnsköldsviks kommun i stort. I samverkan med befintliga producenter och odlare vill vi utforska möjligheterna att via detta projekt möta dessa utmaningar och bidra till en ökad självförsörjningsgrad och ökad andel som producerar och säljer lokalt. Vi vill också inspirera fler att odla för produktion och inte bara för husbehov.

Vårens program 2024

Träff 9 – 9 april 2024

Träff 8 – 22 februari 2024

OBS! Finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland, Lantbrukarnas riksförbund och EU – Extern föreläsning utanför projektet.

Träff 7 – 13 februari 2024

Träff 6 – 20 januari 2024

Träffar 2023

Träff 1 – 18 april 2023

Träff 2 – 9 maj 2023

Träff 3 – 23 maj 2023

Träff 4 – 13 juni 2023

Denna föreläsning finns att tillgå kostnadsfritt i efterhand. Du hittar den här.

Träff 5 – 6 december 2023