Under 2023-2025 har vi beviljats stöd från Leader Höga Kusten och Örnsköldsviks kommun för att göra investeringar och insatser i utvalda områden kring Nätra fjällskog. Stödet som beviljats gäller en utökad parkering samt förstärkning av väg, ett startvindskydd, en ny sträckning av skidspåret samt ett vindskydd efter nya spårdragningen.

Den nya parkeringen och dragningen av skidspåret kommer möjliggöra för ovana skidåkare och barnfamiljer att kunna besöka området vintertid och därmed tillgängliggöra området för fler. Dagens sträckningar av skidspår är krävande och långa och gör att många missar denna pärla av besöksmål i Höga Kusten. Med dessa investeringar vill vi tillgängliggöra området för fler och också lyfta Nätra fjällskog som ett bra alternativ till Skuleskogens nationalpark. Vi har valt att ge projektet namnet Entré fjällskog för att visa på kopplingen mellan Entré Syd, Entré Väst och Entré Nord vid Skuleskogens nationalpark.

Startvindskyddet tar form, vinter 2023/2024.