Projektet

Finansiering: Världsklass Örnsköldsvik samt ideell tid

Det finns många personer som vill flytta till Sidensjö och även de som önskar att bo kvar, men i en annan boendeform/storlek. Denna utmaning har vid ett flertal tillfällen kommit upp till diskussion i många av Sidensjös olika föreningar. Tillsammans vill Sidensjös boendegrupp ta ett samlat grepp för att samordna och organisera drivkraften och göra verklighet av tankarna och möjliggöra för fler att bo i Sidensjö. Vi vill underlätta och skapa möjligheter att bygga, köpa och hyra bostäder i Sidensjö och Nätradalen.

Vi ser att detta initiativ kan kopplas ihop på ett bra sätt med det insatser som görs redan idag i Bygdsam Nätradalen tillsammans med övriga Bygdsam-organisationer och kommunen. Den boendeinventering och de boendeträffar som genomförs visar att det finns underlag för fler fastigheter i Nätradalen. Den information och kunskap som kommer fram där vill vi självklart dra nytta av och jobba vidare med, men huvudfokus för oss är att öka förutsättningarna för att fler bostäder ska kunna byggas i framtiden och skapa förståelse för processen. Där vi tror att en nyckelaktivitet är en ”handbok” med råd och tips för att underlätta att fler vågar ta steget.

Boendeenkät 2021

Under 2021 genomfördes en enkät i Sidensjö kopplat till boende. Du kan läsa om utfallet här.

Rapport

Arbetet i projektet är sammanställt i en rapport som du kan läsa här. Under projektet togs även en handbok fram om hur man kan tänka när man bygger nytt i landsbygd. Den finns att läsa här. Örnsköldsviks Allehanda skrev under projektets gång en artikel om de familjer som valt att bygga nytt i Sidensjö. Den artikeln kan du läsa här.