Bygdsam Nätradalen är en samverkansorganisation som står på tre ben, företag, föreningar och kommun. I styrelsen ingår representanter från de tre parterna som arbetar på ideell basis. En samordnare koordinerar och driver frågor på styrelsens uppdrag.

Bygdsam har som målbild att Nätradalen ska lyfta fram sina styrkor och bli ett mer attraktivt område att bo och verka i. Området ska göras känt för besökare från när och fjärran. Nätradalen ska blomstra och ha en tydlig koppling till världsarvet Höga Kusten.

Vill du som privatperson/förening/företag bli medlem i Bygdsam så mailar ni till kontakt@bygdsamnatradalen.se eller pratar med samordnare Sofie Holmgren.
Som medlem betalar du en insats till föreningen som en engångsavgift samt en årlig medlemsavgift.

Privatperson: 50 kr engångsavgift, 100 kr årlig medlemsavgift
Förening: 100 kr engångsavgift, 300 kr årlig medlemsavgift
Företag: 1 000 kr engångsavgift, lägst 1 000 kr i årlig serviceavgift (avdragsgill)

Betalning görs till bankgiro 733-6084