Till dags dato har donationen från Jonas Nätterlund bidragit till inte mindre än 26 konstnärliga gestaltningar utplacerade i Nätra Älvdal. Något sista datum i framtiden för inköp av konstverk är svårt att se då endast avkastningen från pengarna används.

Nätterlunds idé om att fylla Nätra Älvdal med offentlig konst gör vår bygd helt unik med sin platsspecifika konstnärliga utsmyckning. Denna kärlekshandling till sin hembygd från Jonas Nätterlund går idag under namnet High Coast Art Valley, eller Konstdalen.

Bygdsam ser en utvecklingspotential i det som sker i Konstdalen och arbetar med särskilt intresse för frågor om hur vi som bor och verkar här, tillsammans kan hitta mervärden och ytterligare vidareutveckla Jonas Nätterlunds vision.

Kulturturismen växer i landet och alla konstverk i vår egen Konstdal betyder att Nätra kommer att växa som turistmål. Med fler besökare följer ökade möjligheter för handel, boende, restauranger, transporter etc. Allt detta, kombinerat med att besökarna sannolikt också vill lära mer om konsten och naturen i förhållande till Konstdalen, betyder att det också finns ett ökat behov av professionella tjänster kring själva upplevelserna av konsten.

Som ett led i utvecklingen av Konstdalen har Näske Bygårdsförening initierat visionen om Näske Ungdomskulturresidens Tolfhamn. Framlidne konstnären Malte Nybergs fascinerande fastighet i Näske ska utvecklas till ett vandrarhem med residensboende, en flexibel ateljé kombinerat med funkisboende, och utefter intilliggande Näskeån skapas en upplevelseramp för alla intresserade av konst och naturupplevelser.

”Nya Tolfhamn” ska på så sätt uppfylla Malte Nybergs önskan att även fortsättningsvis vara ett aktivt konstnärligt smycke i bygden, med verkstad för nyskapande och utmanande aktiviteter i form av kurser, workshops, seminarier, sprakande kulturkalas och sceniska framställningar i förhållande till kultur och natur i High Coast Art Valley.

Näske Bygårdsförening samverkar bl a med Örnsköldsviks kommun och ett flertal föreningar som Hålans Ungdomsförening, Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad ÖKKV, Handikappförbundens Samarbetsorgan HSO, Bygdsam  m fl.

Kategorier: NäskeNätradalen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *