Näske

Tolfhamn blir Kulturresidens i Konstdalen

Till dags dato har donationen från Jonas Nätterlund bidragit till inte mindre än 26 konstnärliga gestaltningar utplacerade i Nätra Älvdal. Något sista datum i framtiden för inköp av konstverk är svårt att se då endast avkastningen från pengarna används. Nätterlunds idé om att fylla Nätra Älvdal med offentlig konst gör Läs mer…

Av Bygdsam, sedan