I söndags höll Bygdsam Nätradalen ett informationsmöte för de personer som anmält intresse för att jobba som badvärd  och därmed möjliggöra en öppning av Allmänhetens bad i Köpmanholmen.

Vad badvärdskapet innebär kan ni läsa om i vårt tidigare inlägg här. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse för att jobba som badvärd. Anmälan görs till Jenny Ramkrans 072 229 00 39, jenny.ramkrans@gmail.com eller till Sofie Holmgren 070 229 79 78, sofie@bygdsamnatradalen.se 

Som badvärd kan man välja mellan att bli timanställd via Paradisbadet (vilken nivå denna timlön ligger på har vi ingen information om i dagsläget, men återkommer till intresserade med den uppgiften så snart vi fått besked) för sin tid eller så väljer man att ”skänka” sitt engagemang till den förening man är aktiv inom. Ersättningen vid föreningsstöd är strax under 5 000 kr/år, men beror på hur många badvärdar som turas om att gå in och arbeta. (50 000 kr/år fördelat på antalet badvärdar minus övriga kostnader som ex ansvarsförsäkring)

En paraplyförening kommer att skapas för att på ett enkelt sätt kunna tillhandahålla en ansvarsförsäkring (så varje enskild förening inte behöver stå för en sådan själv). Denna paraplyförening kommer även stå som mottagare för kommunens bidrag om 50 000 kr/år (med avdrag för de individer som väljer timpeng som ersättning) som sedan fördelas ut på de aktiva föreningarna. Förslag uppkom under kvällen att denna förening kan vara ”huvudförening” för de som i dagsläget inte tillhör någon förening eller de som önskar att deras ersättning tillfaller allmänna aktiviteter/inköp för barn och ungdomar frikopplat från de föreningar som är aktiva i bygden idag. Tanken är att de som jobbar som badvärdar erbjuds plats i styrelsen och därmed påverkar vad ersättningen ska investeras i.

Så snart vi har en komplett lista på badvärdar kallar vi till ett konstituerande årsmöte där vi tar beslut om att bilda paraplyföreningen och vilka som ska ingå i styrelsen. Tanken är att göra föreningen så ”lättmanövrerad” som möjligt och hålla nere antalet styrelsemöten m.m.

Samtidigt som årsmötet sammankallas tar vi tillsammans med kommunen fram förslag på datum för utbildningstillfälle.

Vid frågor eller funderingar kring badvärdskapet är ni varmt välkomna att kontakta Jenny eller Sofie (se ovanstående kontaktuppgifter)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *