På uppdrag av Kultur- och fritid, Örnsköldsviks kommun, och med stöd från Leader Höga Kusten så genomför vi en inventering av den kultur som finns i Örnsköldsviks kommun och landsbygd.

Delta gärna i denna enkät om ni är en förening i Örnsköldsviks kommun, om du är en kulturutövare, har lokaler att hyra ut för olika kultur arrangemang eller om ni tidigare har arrangerat ett kulturevenemang. Syftet med inventeringen är att kartlägga det underlag som finns för kultur utövning idag (allt från lokaltillgängligheter till kunskap och engagemang) för att på sikt kunna se vad som saknas och vilka behov av stödåtgärder som finns.

Genom att besvara denna enkät ger ni oss ett viktigt underlag att arbeta vidare med och därmed också ökade förutsättningar för mer kultur på landsbygden i Örnsköldsviks kommun på sikt.

Enkäten kan besvaras här

Kategorier: Nätradalen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *