Vill du vara med och driva Allmänhetens bad i Köpmanholmen?

Kommunen har skickat ut ett förslag på avtal till Bygdsam Nätradalen som i denna fråga agerar kontaktyta mellan föreningsliv och kommun. Den 8 oktober bjöd Bygdsam in till möte för att diskutera avtalsförslaget. Ett antal närvarande föreningar (se nedan) samtalade kring upplägget och hur vi gemensamt skulle kunna gå vidare i frågan.

De närvarande föreningarna var överens om att man vill fortsätta föra en dialog kring huruvida kommunen själva kan driva Allmänhetens bad, men också att det är av stor vikt att badet öppnar för allmänheten så snart som möjligt. Då kommunen i dagsläget har svårt att rekrytera personal till befintliga anläggningar så är det alternativet just nu inte den snabbaste vägen att gå.

Ett upplägg som skulle vara förenligt med kommunens förslag och som skulle möjliggöra en relativt snabb öppning av Allmänhetens bad är att 4-5 föreningar samarbetar kring öppethållandet genom att varje förening bistår med minst 2 badvärdar. Detta skulle innebära att 8-10 badvärdar går in och håller Allmänhetens bad öppet var fjärde till var femte vecka vardera.

Badvärdskapet är personbundet och kräver utbildning och det innebär att det är individer vi söker. Kommunen bekostar utbildning för de som väljer att bli badvärdar. Uppdraget gäller från 1 september till den 31 maj årligen.

Öppethållandet av Allmänhetens bad avser fredagar (helgfria) mellan 17-21 där badvärdarna ska:
• Öppna och stänga simhallen
• Finnas på plats 30 min innan och efter öppning och stängning
• Ta upp entréavgift och föra besöksstatistik
• Se till att sundhet, ordning och skick upprätthålls i simhallen
• Meddela fastighetsägaren (kommunen) om något inte är som det borde med lokalen

I motprestation erhåller föreningarna gemensamt en ersättning om 50 000 kr som fördelas jämnt mellan föreningarna och där föreningarna själva styr hur ersättningen ska användas. I dagsläget har vi fått in intresseanmälningar från 8 stycken individer, men ser gärna fler sökande för att underlätta ett öppethållande.

Ytterligare fördelar med förslaget ovan:
• Som badvärd/förening med badvärd kan du boka simhallen utan att behöva betala timersättning för badvärd i framtiden. Om man hyr badet i dagsläget kan detta förenkla i framtiden då andra regler kommer att gälla rörande disponering av simhallen.
• Ersättningen kan bidra till bassänghyra eller andra nyttoämnen för föreningen eller att den enskilda individen (badvärden) mottar ersättning.
• Samarbetet mellan föreningarna skapar en gemenskap där vi tillsammans kan påverka öppethållandet av simhallen.

Är du intresserad av att bli badvärd eller på något sätt hjälpa till för att underlätta ett öppnande av Allmänhetens bad kontakta Sofie Holmgren, Bygdsam Nätradalen

sofie@bygdsamnatradalen.se        070 229 79 78


1 kommentar

Badvärdsinformation – Bygdsam Nätradalen · 8 november, 2017 kl. 08:17

[…] badvärdskapet innebär kan ni läsa om i vårt tidigare inlägg här. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse för att jobba som badvärd. Anmälan görs […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *