Det blev knökfullt i Edenborg när Nätra Hembygdsförening den 18 april bjöd in till redovisning av förstudien om förutsättningarna för att starta ett socialt företag i Nätra. Arbetet med studien har engagerat många från såväl föreningarna som från företag och privatpersoner. Örnsköldsviks kommun har stöttat med finansiering via Världsklass.

Resultatet från det gedigna förarbetet visar på goda förutsättningar för ett socialt företag och förstudien rekommenderar att ett s.k. arbetsintegrerande socialt företag startas snarast möjligt.

Ett arbetsintegrerande socialt företag driver näringsverksamhet genom att producera och sälja varor och tjänster. Det övergripande ändamålet är att integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete. Det innebär att sociala företag försöker skapa nya arbetstillfällen men också att man erbjuder t ex arbetsträning och rehabilitering

Som nästa steg i processen ska nu erfarenheterna från förstudien vidareutvecklas och omsättas i konkret genomförande.

Där anmälde sig Nätra Hembygdsförening, Bygdsam Nätradalen samt Svenska Kyrkan Nätra-Sidensjö pastorat som intresserade att gemensamt fortsätta arbetet med att realisera ett arbetsintegrerande socialt företag i Nätra.

Kategorier: Nätradalen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *