Projektet Bygd och stad i balans Leader där Siv Sandberg varit delprojektledare (med ansvar för Nätradalen) går i mål nu vid årsskiftet. Siv vill därför passa på att summera det arbete som är gjort samt att skicka ett litet tack.

Vi från Bygdsam Nätradalen vill även vi passa på att sända ett stort tack till Siv för det fantastiska arbete som hon gjort under de här åren. Utan hennes outtröttliga engagemang och positiva inställning hade mycket av det positiva som hänt de senaste åren inte varit verklighet. Tack vare Bygd och stad och Siv har vi nu Bygdsam att jobba vidare med i Nätradalen. Genom Bygdsam får vi chansen att fortsätta utvecklingsarbetet och göra Nätradalen till en blomstrande bygd att leva i och besöka!

Kategorier: Nätradalen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *