Under vårt ambassadörsarbete samt i kontakt med föreningslivet i Nätradalen så har det framkommit tydligt att det finns en stark vilja att engagera fler unga i utvecklingensarbetet i Nätradalen. Detta gäller både på föreningsnivå och allmänt när det kommer till utveckling och aktiviteter.

Därför nappade vi i Bygdsam direkt när Leader Höga Kusten gjorde en utlysning till föreningar runt om i Höga Kusten gällande ett ungdomsprojekt de driver. Föreningar fick ansöka om att få bli en del av projektet och sedan utsåg en ung jury vilka föreningar som skulle få möjlighet att delta. Bygdsam Nätradalen blev en av dessa och genom vår paraplyorganisation kan vi nu erbjuda möjligheten att delta i detta projekt till alla föreningar i Nätradalen.

Intresserade föreningar får under våren möjlighet att delta i två stycken workshops samt två stycken webbsända webinars samt en projektverkstad som ska resultera i att förverkliga unga Nätradalsbor idéer. Här finns möjlighet till stöd på upp till 20 000 kr. Arbetet avslutas med en avslutningskonferens under hösten där en utvärdering och plan för fortsatt arbete tas fram.

Vill er förening delta i projektet så anmäl er till sofie@bygdsamnatradalen.se eller 070 229 79 78. Hör gärna av er om ni har frågor eller funderingar kring projektet.

Kategorier: NätradalenProjekt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *