Så var 2018 till ända och vi kliver in i ett nytt år. Sofie är tillbaka från sin föräldraledighet och därmed tackar vi Stefan för en exemplarisk insats som vikarie. Mycket spännande finns på agendan för det kommande året, men först gör vi en återblick på 2018 för att se vad som egentligen har hänt hos Bygdsam Nätradalen det senaste året.

Socialt företagande

Vi har under året som gått arbetat målinriktat tillsammans med ett flertal andra aktörer för att på sikt kunna starta ett socialt företag i Nätradalen. En förstudie kring socialt företagande gjordes av Nätra hembygdsförening och där satt Bygdsam med som en samarbetspart. Vi började året med att göra en studieresa runt om i länet för att besöka andra sociala företag. Sedan har vi haft löpande möten varje månad, både i en mindre arbetsgrupp och i en större sammanslutning med de intressenter som funnits. Vi har också haft möten med kommun, arbetsförmedling, kommunala bolag m.f för att undersöka vilka möjligheter som finns och hur vi bäst går vidare med det sociala företaget.

Bästa Bjästa

Under 2017 bildades det en centrumgrupp i Bjästa som hade som fokus på att utveckla Bjästa och göra det till en än bättre plats att bo på. Fastighetsägare och föreningar gick ihop och gjorde ett upprop till allmänheten där man efterfrågade förbättringsförslag för Bjästa. Mycket av det som togs upp kunde sedan genomföras och bockas av under 2018. Några av dessa saker var

 • en uteservering på torget
 • en lokal marknad
 • upprustning av Entrébyggnaden
 • fortsatt arbete för en tågstation på Bjästamon

Lokalradio

Bygdsam Nätradalen medverkade i lokalradion och det kan du lyssna på här.

Höstmarknad i Bjästa

Tillsammans med ett flertal föreningar och företagare i Bjästa så ombildades Bjästadagen till en höstmarknad med fokus på lokal mat och hantverk. Arbetet pågick under hela året och den 1 september var det dags. Dagen blev en succé och var mycket välbesökt. Det beslutades samma dag om en uppföljning 2019. Bilder från dagen hittar du på Bygdsams Facebooksida.

Växtplats Nätradalen

Ett utvecklingsnav och en plats för företag och föreningar att växa var målsättningen när vi i september invigde Växtplats Nätradalen. Vi är mycket stolta över vår lokal och hoppas att fler och fler upptäcker möjligheterna och fördelarna med att vara en del av Växtplatsen. Du vet väl om att du som företagare kan sitta och jobba på växtplatsen när du har behov eller varför inte hyra vårt konferensrum nästa gång föreningsstyrelsen ska ha sammanträde?

Leaderprojekt

Under året blev Bygdsam Nätradalen beviljade ett leaderprojekt med inriktning mot lokal utveckling. I projektet har vi bland annat fokuserat på Tolfhamn i Näske. Arbetet med att ta fram en tjänste- och utbudskatalog är på god väg och ytterligare planer på hur vi på bästa sätt ska gynna besöksnäringen har funnits med under året.

Övriga aktiviteter

Förutom allt ovanstående har vi även varit en del av/bjudit in till:

 • 2 st företagarträffar
 • 2 st föreningsträffar
 • 1 årsmöte
 • 1 medlemsträff
 • Framtidsforum, Världsklass Örnsköldsvik
 • Landsbygdsriksdagen
 • Dalens dag
 • Ortsvandringar och deras uppföljningar
 • digitaliseringskurs för företagare
 • politikerdebatt med fokus på landsbygdsskolorna
 • inspirationsföreläsningar kring sociala medier

Vi har också funnits med i en hel del arbetsgrupper och utvecklingsinitiativ runt om i bygden och det är vår ambition att fortsätta på det goda spåret.

Kategorier: NätradalenProjekt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *